Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaním v prehliadači vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Poistenie samostatného storna

Spoluúčasť klienta je stanovená vo výške 20% zo storno poplatkov. Poistenie je možné uzatvoriť len s kúpou zájazdu.

Allianz Vám uhradí až 80% storno poplatkov, pokiaľ budete nútení plánovanú cestu zrušiť z dôvodu:

  • náhleho akútneho ochorenia, úrazu alebo smrti poisteného či blízkej osoby, ale aj spolucestujúceho v prípade, že idete vo dvojici.
  • značné škody na majetku
  • podanie žiadosti o rozvod
  • zmeškanie dopravného prostriedku z dôvodu špecifických udalostí ako sú dopravné nehody alebo živelné udalosti, ktoré poškodili dopravný prostriedok
  • obdržanie nečakanej výpovede z pracovného pomeru (presné podmienky sú uvedené v poistných podmienkach)

 

Dokumenty:

Záväzné poistné podmienky Allianz 

 

 

Ako nahlásiť poistnú udalosť:

Pri písomnom nahlásení novej udalosti využívajte výhradne priložené formuláre.